Künstlerliste

Diese Seite bietet Ihnen einen Überblick aller Künstler, die in unserer Auktion am 16. Mai 2020 vertreten sind.

Aus Gründen des Folgerechts (Bildkunst) können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur Abbildungen älterer Kunst gezeigt werden.

 

Künstler

 

 

Katalognr.

 

A

 

ACHENBACH, A.

98

ACKERMANN, M.

260ff

ALDEGREVER, H.

27f

ALECHINSKY, P.

267

ALT, O.

268

ANTES, A.

269

ANTES, H.

270ff

APPEL, K.

280f

ARMAN

282f

AUGUSTIN, E.

284

 

 

B

 

BACHEM, B.

285f

BACON, F.

287

BAERWIND, R.

288f

BAITLER, Z.

290

BALTHES, H.

291

BARGHEER, E.

292f

BARLACH, E.

294

BAUMEISTER, W.

295

BAYRLE, T.

296

BAYROS, F. v.

297

BECKER, W.

298ff

BECKMANN, M.

303ff

BEHAM, H. S.

29ff

BELLMER, H.

306ff

BENOIST, P.

99f

BERNHARD, F.

311ff

BERTIN, F. E.

101

BIESE, G.

314

BIESE, K.

102

BINAEPFEL, L.

315

BLAAS, K. v.

103

BÖTTGER, K.

316

BONNARD, P.

317

BONNEFOIT , A.

318ff

BORSDORF, W.

322

BOTHNER, R.

323ff

BRAQUE, G.

326ff

BREKER, A.

329

BREMER, U.

330

BRODWOLF, J.

331ff

BRUNELLESCHI, U.

340

BUCHHOLZ, E.

341

BÜHL, R. P.

104

BÜRKEL, H.

105

BUFFET, B.

342ff

 

 

C

 

CALDER, A.

345

CAMPHAUSEN, W.

106

CAMPIGLI, M.

346f

CANON, H.

107

CARZOU, J. M.

348

CASTILLO, J.

349f

CHADWICK, L.

351f

CHAGALL, M.

353ff

CHAMPION , T.

363f

CHERET, J.

108

CHILLIDA, E.

365ff

CHIRICO, G. de

370ff

CHODOWIECKI, D. N.

65

CHRISTO

373ff

CHU TEH-CHUN

376

CHWALA, A.

109

CLAPEKO

377

COCTEAU, J.

378f

CONZ, W.

380f

CORINTH, L.

382ff

COUTURIER, P. L.

110

CRAIG, E. G.

385

 

 

D

 

DAIWAILLE, J. A.

111

DALI y Domenech, S.

386ff

DAS, S.

393

DAVIE, A.

394

DESPREZ, L. J.

66

DEUTSCHLAND

4ff

DIENST, R.-G.

395f

DIETZ, M.

397

DIVEKY, J.

398

DIX, O.

399ff

DORWARTH, R.

407

DRESSLER, A. W.

408

DROESE, F.

409

DUCHAMP, M.

410

DÜRER, A.

32ff

DUFY, J.

411

DUFY, R.

412ff

DUVILLE, R.

416

 

 

E

 

EBERZ, J.

417

EHRET, D.

418

EICHHORN, P.

419

ELIASBERG, P.

420

ENGERT, E. M.

421

ERFURTH, H.

422

ERHARD, J. C.

67ff

ERHARDT, C. L. A.

112

ERHARDT, H. M.

423

ERNI, H.

424ff

ERNST, M.

430ff

ESCHER, R.

433

 

 

F

 

FABRICIUS, R.

113

FAHRBACH, C. L.

114

FAUTRIER, J.

434

FAY, H.

435

FEDERLIN, K.

436

FEIBUSCH, H.

437

FEININGER, L.

438

FELIXMÜLLER, C.

439f

FINI, L.

441

FISCHER, L.

442

FLAMM, A.

115

FLECK, R.

443ff

FLEISCHMANN, J.

116

FRANCIS, S.

447

FRANK, E.

448ff

FRIES, B.

117

FRIESZ, E. O.

451

FUCHS, E.

452f

FUNK, H.

118ff

FUSSMANN, K.

454

 

 

G

 

GEIBEL, H.

455

GEIGER, R.

456f

GEIGER, W.

458f

GEMITO, V.

125f

GENNARI, B.

36

GERLACH, O.

127

GIACOMETTI, A.

460ff

GLEICHAUF, R.

128

GOEBEL, H.

463

GOETTL, H.

464

GOLTZIUS, H.

37f

GONTCHAROVA, N.

465

GOUD, L.

466

GOYA y Lucientes, F. de

73ff

GRÄSSEL, F. X.

467

GREWENIG, L.

468

GRIESHABER, HAP

469ff

GRIMM, L. E.

129

GROMAIRE, M.

475

GROSSMANN, R.

476

GRÜTZKE, J.

477

GUNSCHMANN, C.

478ff

GUTTUSO, R.

481

 

 

H

 

HAASE, V.

482

HABERMANN, H. v.

130f

HAJEK, O. H.

483f

HANS, R.

485ff

HANSEN-BAHIA

489

HARTH, P.

490f

HARTUNG, H.

492f

HASSELHORST , J. H.

132

HAUEISEN, A.

494ff

HAUS-RUCKER-CO

497

HAUSER, C.

498

HECK, G.

499

HECKEL, E.

500f

HECKENDORF, F.

502

HEGENBARTH, J.

503f

HEILIGER, B.

505

HEISIG, B.

506

HILARY

507ff

HILDEBRANDT (Hil), W.

511

HOCKNEY, D.

512

HÖDICKE, K. H.

513

HOFER, C.

514ff

HOHENBERG, R.

133

HOLLENBERG, F.

518

HORMUTH-KALLMORGEN, M.

134

HRDLICKA, A.

519f

HUBBUCH, K.

521ff

HUMMEL, C. M. N.

135ff

HUNDERTWASSER, F.

525

HUTH, B.

526

 

 

I

 

INDIANA, R.

527f

ITALIEN

9ff

 

 

J

 

JAHN, H.

529

JANK, A.

530

JANMOT, L.

141

JANOSCH

531

JANSSEN, H.

532ff

JODE d.Ä., P. de

39

JOSSE, F.

544f

 

 

K

 

KADAR, B.

546ff

KAISER, F.

142

KALINOWSKI, H. E.

550

KALLMORGEN, F.

143ff

KAMPF, A.

551

KAMPMANN, G.

146f

KANOLDT, A.

552

KARIKATUREN

16

KARTOGRAPHIE

1ff

KELLER, F.

148

KERKOVIUS, I.

553

KINDERDARSTELLUNGEN

17

KIRCHNER, A. E.

149ff

KIRCHNER, E. L.

554ff

KIRKEBY, P.

559f

KLAPHECK, K.

561

KLEINPETER, D.

562

KLINGER, M.

159f

KLOCK, M.

563f

KOHLER, J.

565

KOKOSCHKA, O.

566

KOLBE, G.

567

KOLLWITZ, K.

568

KUBIN, A.

569f

KÜNSTLER, Dt.

40/78ff/161ff

KÜNSTLER, Dt. (Karlsruher)

169

KÜNSTLER, Engl.

170

KÜNSTLER, Franz.

41/81/171ff

KÜNSTLER, Versch.

735ff

KUHN, R.

571

KUHNERT, W.

572

 

 

L

 

LADERA, B.

573f

LANG, A.

174ff

LARIONOV, M.

575

LAURENCIN, M.

576

LEGER, F.

577f

LEHMBRUCK, W.

579

LEIBER, O.

580

LENNON, J.

581

LESSING, C. F.

177

LIEBERMANN, M.

582

LINDNER, R.

583f

LORRAIN,  C.

42

LOTH, W.

585ff

LUGINBÜHL, B.

593

LUGO, E.

178

LUNTZ, A.

594

LURCAT, J.

595f

 

 

M

 

MAAS, G.

597

MAILLOL, A.

598ff

MAN RAY

601f

MANESSIER, A.

603

MANET, E.

179

MANZU, G.

604

MARCKS, G.

605f

MARINI, M.

607

MARTIN, I.

608

MASEREEL, F.

609

MATARE, E.

610

MATE, M.

611

MATISSE, H.

612ff

MAYWALD, W.

620

MEESE, J.

621

MEID, H.

622ff

MEIDNER, L.

627f

MEISTER E. S.

43

MEISTERMANN, G.

629

MENSE, C.

630

MEULEN, A. F. van der

44

MEUNIER, C.

180

MEXIKO

14

MINIATUREN

45f

MINUZZI, M.

631

MIRO, J.

632f

MITTENZWEI, D.

634f

MITTENZWEY, C. G.

181f

MITZLAFF, E.

636f

MOLL, C.

638

MOREAU le Jeune, J. M.

82

MOULY, M.

639ff

MUCHA, A.

646

MÜHLIG, A. E.

183

MUELLER, H. A.

647

MUELLER, O.

648f

MÜLLER-HIPPER, L.

650

MÜNTER, G.

651

MUSIK

18f

 

 

N

 

NÄGELE, R.

652

NAGEL, H.

653f

NAUEN, H.

655

NAY, E. W.

656

NEHER, M.

184

NESCH, I.

657f

NEUBRONNER, M. v.

659

NOYER, D. P.

660

 

 

O

 

OER, T. R. v.

186

OESTERLE, W.

661

ORLIK, E.

662ff

OSTADE, A. van

47ff

OSTERWALD, G.

187

OVERBECK, F.

188

 

 

P

 

PALUZZI, R.

666

PANKOK, O.

667

PAOLOZZI, E.

668

PARTENHEIMER, J.

669

PASCIN, J.

670

PECHSTEIN, H. M.

671ff

PEIFFER WATENPHUL, M.

675f

PENCK, A. R.

677f

PENCZ, G.

53

PFEIFFER, H.

679ff

PICART le Doux, C.

682

PICASSO, P.

683ff

PIENE, O.

713

PIRANESI, G. B.

83ff

PISTOL, H. L.

714

PLATZ, E. H.

715

PLOOS van Amstel, C.

94

POLIAKOFF, S.

716

PORTRÄT

20

PRELLER d.Ä., F.

189

PROCKTOR, P.

717f

PURRMANN, H.

719f

PURRMANN, K.

721ff

 

 

Q

 

QUENTIN, T.

190

 

 

R

 

RAIMONDI, M.

54

RAINER, A.

724f

RASENBERGER, G.

726

RASSENFOSSE, A.

727

REDON, O.

191

REINHART, J. C.

95

RELIGION

21

REMBRANDT

55ff

RENOIR, A.

192ff

RETZSCH, M.

196

REUTER, H. P.

728

RICHTER, G.

729

RÖTH, P.

197

ROHLFS, C.

730

ROTTMANN, F.

198f

ROTTMANN, L.

200

ROUX, C.

201f

RÜDISÜHLI, H.

731

 

 

S

 

SADELER d.Ä., J.

61

SAENREDAM, J.

62f

SAINT PHALLE, N. de

732f

SAMBERGER, L.

734

SAMMELNUMMERN

735ff

SAUERBRUCH, H.

741

SCHAEFLER, F.

742

SCHEIBE, E.

743f

SCHEUREN, J. C. N.

203ff

SCHIELE, E.

745f

SCHIRMER, J. W.

208

SCHLEGEL, F. A.

209

SCHLEICH, R.

210

SCHLICHTER, R.

747

SCHLOTTER, E.

748

SCHMALZIGAUG, F. F.

211

SCHMIDT-ROTTLUFF, K.

749ff

SCHÖNBERGER, M.

755

SCHÖNLEBER, G.

212

SCHOOFS, R.

756

SCHREUDER, B.

51ff

SCHRIMPF, G.

757f

SCHROEDTER, A.

213ff

SCHUMACHER, E.

759

SCHUMACHER, K.

760

SCHWARZKOPF, R.

761

SECHE, J.

762

SEEWALD, R.

763ff

SEIFERT, V. H.

766

SEILLER, J. G.

96

SEITZ, G.

767

SHIMAMOTO, S.

768

SIEBER, M.

769

SIMOTOVA, A.

770

SINTENIS, R.

771

SITTE, W.

772

SKULPTUREN

22f

SLEVOGT, M.

773ff

SOHL, P.

776

SOHL, W.

777ff

SONDERBORG, K. R. H.

780

SOUCEK, J.

781

SPEETH, P.

216

SPEZIALKARTE

1

SPITZER, K. P.

782ff

STAEGER, F.

785

STAUSS, K.

786ff

STEINKOPF, G. F.

217

STEINLEN, T. A.

218

STRUCK, H.

796

 

 

T

 

TAPIES, A.

797f

TAPPERT, G.

799

TATE, G. B.

800

TENIERS d.J., D.

64

THEVENIN, F.

801

THIELER, F.

802f

THOMA, H.

219ff

TIECK,, C. F.

234

TISSOT, J. J.

235

TRIPP, J. P.

804

TRÜBNER, W.

236

TÜRKEI

15

TURNER, A.

805f

 

 

U

 

UBBELOHDE, O.

237

ULRICHS, T.

807

UNGERER, T.

808

UNOLD, M.

809

 

 

V

 

VARIA

16ff

VASARELY, V. v.

810f

VEDUTEN

4ff

VENNEKAMP, J.

812

VERHAS, T.

238

VÖLCKER, H.

813f

VOGEL, A.

815

VOGEL, C. L.

97

VOLKMANN, H. R. v.

239ff

VOLZ, W.

246ff

 

 

W

 

WACHSMUTH, O.

816

WACHTER, E.

817

WAGNER, A.

251

WAGNER, C.

252

WAGNER, H.

818

WAGNER, K.

819

WALTHER, F. E.

820

WANDGEMÄLDE

24

WARHOL, A.

821f

WEBER, A. P.

823ff

WEIERS, E.

831

WELTAUSSTELLUNG

25

WELTKARTEN

2f

WENK, A.

832

WERBUNG

26

WERNER, T.

833ff

WESSELMANN, T.

837

WEYSSER, K.

253ff

WIERTZ, A. J.

257

WILLIKENS, B.

838

WINTER, F.

839

WITTLER, H. A. F.

840

WOLF, M.

258

WOLLMANN, W.

841

WOTRUBA, F.

842ff

 

 

Z

 

ZADKINE, O.

845ff

ZAO WOU-KI

850

ZIEGLER, A.

851

ZIEGLER, R.

852ff

ZILLE, H.

857

ZIMMER, B.

858

ZIMMERMANN, M.

859f

ZORN, A.

259

 

Kontakt:

Winterberg|Kunst
Hildastr. 12
69115 Heidelberg
Telefon: 06221915990 06221915990
Fax: 062219159929
E-Mail-Adresse:

Geschäftszeiten:

Mo.-Fr. :

10:00  - 17:30 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Winterberg|Kunst, Auktionen und Galerie GmbH

Anrufen

E-Mail

Anfahrt